ดูแลสุขภาพกายและใจให้พร้อม เติมเต็มให้คุณมีพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้โลกของเรา

STORY
LIST
Wonder GardenWonder Garden ศูนย์รวมแห่งการบำบัดของวันเดอร์ฟรุ๊ต พื้นที่แห่งสุขภาวะที่กาย จิต ความคิด และอารมณ์ของคุณจะได้รับการปรับความสมดุล
สัมผัสพลังแห่งการเยียวยาจากศาสตร์ดั้งเดิมและภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดแนวใหม่ และเรียนรู้ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต
กระตุ้นการไหลเวียนภายในร่างกายของคุณ ด้วยการใช้พละกำลังออกแรงไปกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ
“Activities to awaken the body, from having a gong bath to yoga and martial arts.”
Buro 24/7
  • 0
  • 0
WONDER CART Item removed. Undo
Special Code